Våra biljetter

För att få fram priset på en resa använder du enklast Reseplaneraren eller i menyn Sök och köp i appen. Skriv in avreseort och resmål, så får du svar på allt som rör din resa; biljettpris, avrese- och ankomsttid på vald resrutt samt eventuella bussbyten.

Enkel

För dig som åker buss lite då och då.

Bra att veta

Gäller på vald sträcka för en enkelresa inom länet eller över länsgräns.

Måste aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum, annars förfaller produkten.

Går att köpa för ålderskategori

 • 7-19 år (skolungdom)
 • 20-25 år (ungdom)
 • 26-64 år (vuxen)
 • 65 år+ (senior)

Priset på din resa beräkas utifrån reslängd. 
Se pris i reseplaneraren

30 dagar

För dig som reser nästan varje dag, på samma sträcka med buss och/eller tåg, på en pendlingssträcka upp till 61 km. Res så mycket du vill på vald sträcka under 30 dagar. 

Bra att veta

Gäller på länsbuss och tåg, på vald sträcka under 30 dagar från första resdagen, inom länet eller över länsgräns.

Måste aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum, annars förfaller produkten.

Biljetten 30 dagar kan användas av flera personer, men bara av en person per restillfälle.

Går att köpa för ålderskategori

 • 26-64 år (vuxen)

Priset på din resa beräkas utifrån reslängd. 
Se pris i reseplaneraren

10 resor

För dig som reser ofta med bussen.

Bra att veta

Gäller på länsbuss, på vald sträcka 365 dagar från första resan, inom länet eller över länsgräns. 10 resor inom länet går att köpa i appen, ombord på buss och hos återförsäljare.
10 resor över länsgräns går endast att köpa i appen.

Första resan måste göras inom 180 dagar från inköpsdatum. Efter 180 dagar förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Vuxen får 10 procent rabatt jämfört med ordinarie pris.
Skolungdom får 50 procent rabatt på det rabatterade vuxenpriset.
Ungdom och senior får 25 procent rabatt på det rabatterade vuxenpriset.

Går att köpa för ålderskategori

 • 7-19 år (skolungdom)
 • 20-25 år (ungdom)
 • 26-64 år (vuxen)
 • 65 år+ (senior)

Priset på din resa beräkas utifrån reslängd. 
Se pris i reseplaneraren

20 resor

För dig som reser ofta med bussen på samma sträcka.

Bra att veta

Gäller på länsbuss, på vald sträcka 365 dagar från första resan.

Första resan måste göras inom 180 dagar från inköpsdatum. Efter 180 dagar förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Vuxen får 20 procent rabatt jämfört med ordinarie pris.
Skolungdom får 50 procent rabatt på det rabatterade vuxenpriset.
Ungdom och senior får 25 procent rabatt på det rabatterade vuxenpriset.

Går att köpa för ålderskategori

 • 7-19 år (skolungdom)
 • 20-25 år (ungdom)
 • 26-64 år (vuxen)
 • 65 år+ (senior)

Priset på din resa beräkas utifrån reslängd. 
Se pris i reseplaneraren

40 resor

För dig som reser ofta med bussen på samma sträcka.

Bra att veta

Gäller på länsbuss, på vald sträcka 365 dagar från första resan.

Första resan måste göras inom 180 dagar från inköpsdatum. Efter 180 dagar förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Vuxen får 40 procent rabatt jämfört med ordinarie pris.

Går att köpa för ålderskategori

 • 26-64 år (vuxen)

Priset på din resa beräkas utifrån reslängd. 
Se pris i reseplaneraren

Län 30 dagar

Biljetten för dig som reser nästan varje dag, i hela länet med buss och/eller tåg, och då din pendlingssträcka överstiger 61 km.

Bra att veta

Gäller obegränsat på länsbuss och tåg, i hela länet under 30 dagar från första resdagen.

Måste aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum, annars förfaller produkten.
Länsbiljetten kan användas av flera personer, men bara av en person per restillfälle.

Går att köpa för ålderskategori

 • 26-64 år (vuxen)

Pris Län 30 dagar

2 860 kr

Län med lokaltrafik 30 dagar

För dig som reser nästan varje dag, i hela länet med buss och/eller tåg, och då din pendlingssträcka överstiger 61 km.

Bra att veta

Gäller obegränsat på länsbuss, lokaltrafik och tåg, i hela länet under 30 dagar från första resdagen.

Måste aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum, annars förfaller produkten.
Länsbiljetten kan användas av flera personer, men bara av en person per restillfälle.

Går att köpa för ålderskategori

 • 26-64 år (vuxen)

Pris Län 30 dagar med lokaltrafik

3 102 kr

 

Pendlarbiljett 

Pendlarbiljetten upphör - mer information

Pendlarbiljett säljs endast på buss, återförsäljare/ombud fram till 31 mars.

Bra att veta

Gäller på länsbuss och tåg på vald sträcka samt på lokalbuss på respektive ort under 30 dagar från första resdagen.

Biljetten måste aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum, annars förfaller produkten.

Går att köpa för ålderskategori

 • 7-19 år (skolungdom)
 • 20-25 år (ungdom)
 • 26-64 år (vuxen)
 • 65 år+ (senior)

Pris Boden–Luleå

1 434 kr

Pris Kalix–Haparanda

1 639 kr

 

Skolbiljett

Skolbiljetten gäller för högst fyra resor dagligen på angiven ressträcka under läsåret (gäller även på Norrtåg inom länet på den ressträcka som anges).

För de elever som åker inom en kommun är korten kommunvisa. Dvs eleven kan åka till/från vilken hållplats som helst inom kommunen. Elev som åker över kommungräns har sträckbundna skolkort.

Skolbiljett gäller ej under jul- och sommarlov.

Aktivera resekort

Om du har din skolbiljett på ett resekort: Går du i anvisad skola eller fått ett skolskjutsbeslut så kommer busskortet att uppdateras i bussens kortläsare första skolresan.

Då gör eleven så här: Håll resekortet framför bussens kortläsare tills en grön lampa lyser och en ljudsignal hörs = Resekortet är uppdaterat (tidsåtgång 2-3 sekunder).

Observera! Om eleven tar bort resekortet innan pip och lampa = uppdateringen avbruten = kortet fungerar ej. Måste då göras på nytt av föraren. Föraren hjälper till vid fråga.

Trasigt resekort

Föraren tar hand om det trasiga plastkortet och utfärdar ett färdbevis som gäller i 10 dagar. Kortet skickas till Länstrafiken som utfärdar ett nytt kort. Alternativt får eleven vända sig till skolan för att få ett tillfälligt färdbevis.

Elev som bor i Bensbyn, Hällbacken och Björsbyn har ett LLT resekort när eleven åker med Länstrafiken (linje 223 och 229). För att få ett nytt resekort behöver eleven gå till LLT info som finns på Smedjegatan 13.

Borttappat skolkort

Eleven vänder sig till skolan och anger kortet som borttappat. 

Gäller det Luleå kommun meddelas borttappat kort på: www.lulea.se/skolskjuts

 

Universitetskort 

Du som är student vid Luleå tekniska universitet och är folkbokförd i Haparanda, Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn, Överkalix eller Övertorneå, kan köpa subventionerat resekort (40 resor) på valfri sträcka inom hemkommunen som har förbindelse med Luleå tekniska universitet.

Busskortet köper du på Luleå tekniska universitet: Service Point i B-huset.

 • Du får ladda ditt busskort med 40 resor per 30-dagarsperiod.

 • Kortet är märkt med Universitetskort och kan endast användas för köp av subventionerade resor på universitetet, dvs du kan ej ladda på andra biljetter/produkter på samma kort.

 • Vid varje restillfälle ska du kunna uppvisa fotolegitimation och giltigt Mecenatkort.

Tur och retur

För dig som åker buss lite då och då.

Bra att veta

Gäller på vald sträcka för två resor inom länet eller över länsgräns. 
Tur och returbiljetten ger 10 procent rabatt på återresan, som ska göras inom 14 dagar.

Förköpt biljett är giltig i 180 dagar (cirka 6 månader) från inköpsdatum. Är biljetten inte använd inom 180 dagar förfaller resan. 

Tur och retur kan ej köpas i appen och kommer helt att fasas ut från biljettsortimentet under hösten.

Går att köpa för ålderskategori

 • 7-19 år (skolungdom)
 • 20-25 år (ungdom)
 • 26-64 år (vuxen)
 • 65 år+ (senior)

Priset på din resa beräkas utifrån reslängd. 
Se pris i reseplaneraren

Mer om biljetter